Dài bao quy đầu

Tổng quan về dài bao quy đầu
Bao quy đầu dài là chỉ các trường hợp bao quy đầu phủ kín toàn bộ quy đầu. Nhưng khi tiến hành vệ sinh hoặc thủ dâm thì bao quy đầu vẫn có thể lộn lên được. Với các...
Dài bao quy đầu có sao không?
Dài bao quy đầu không phải là bệnh lý, nhưng nó lại ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt tình dục, khả năng sinh sản sau này. Trong khi đó, tình trạng dài bao quy đầu lại gặp rất...