Tiểu nhiều

Nguyên nhân đi tiểu nhiều
Số lần đi tiểu trong ngày với một nam giới tuổi trưởng thành được coi là bình thường là tám lần, bao gồm cả tiểu đêm. Nhưng cũng có không ít nam giới xảy ra tình trạng tăng tần...
  • 1
  • 2